Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2015

sophia001
Wieczorem wychodzę z psem i patrzę na niebo. Gdy jest taki wiatr jak dziś, zazwyczaj spadają gwiazdy, wtedy wymyślam sobie różne życzenia. Wczoraj miałem takie, że aż gwiazda, która spadała, zatrzymała się w połowie, jakby ze zdumienia ją zatkało. Powiedziała: „O pardon, monsieur” i taka była zaskoczona, że nie tylko nie spadała dalej, ale po chwili wróciła i przykleiła się ponownie do nieba. Ale kiedyś wezmę patyk i strącę skubaną, niech mi się spełni.
— Piotr Adamczyk – Pożądanie mieszka w szafie
Reposted frompiepszoty piepszoty vianivea nivea

October 08 2014

sophia001
6362 b93f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamajcia majcia
sophia001
8895 8963
Reposted frompesy pesy viamajcia majcia
sophia001
1484 4f9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamajcia majcia
sophia001
sophia001
5180 5e5c
Reposted fromjustMeee justMeee viamajcia majcia
sophia001
6894 efac
Reposted fromCarlota Carlota viamajcia majcia
sophia001
0690 aff6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamajcia majcia
sophia001
sophia001
7752 d45d
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viamajcia majcia

September 04 2013

sophia001
5465 6187
  tęsknie za morzem ...
Reposted fromIriss Iriss viayourdesire yourdesire
0542 8fb0
Reposted fromtosiaa tosiaa viayourdesire yourdesire

June 10 2013

sophia001
0989 6628
Reposted frommartynkowa martynkowa viaucieknijmi ucieknijmi

April 21 2013

sophia001
5424 29c5
Reposted fromirresponsible irresponsible viaucieknijmi ucieknijmi
sophia001
3495 34ae
Reposted fromretaliate retaliate viaucieknijmi ucieknijmi
sophia001
1207 8a60
Reposted frommariola mariola viaucieknijmi ucieknijmi
sophia001
sophia001
3992 ef24
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viasweetchocolate sweetchocolate
sophia001
sophia001
4275 50c1
mam wrażenie,że jak przychodzi do pisania pracy licencjackiej to mój mózg wszędzie zostawia takie karteczki ;D
Reposted fromkorba korba viasweetchocolate sweetchocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl